اجرای طرح بهسازی و توسعه شبکه برق ورودی دیشومک


به گزارش خبرگزاری فارس، صفا حبیبی فرماندار دشمک و مهرداد تابچنژاد رئیس شرکت توزیع برق شهرستان کوجیلویه برای بررسی وضعیت ورودی دشمک (روستای گراب) از این منطقه بازدید کردند.

آرامش عزیزم و به دوش تو. وی خواستار تسریع در روند اجرای پروژه برق دو مداره داشموک تا رئیسی قلعه شد و گفت: انتظار می رود در تعدادی از مناطق به روشنایی راه های روستایی و شهری و پروژه کابل کابل به کابل توجه ویژه شود. . روستاها

با اشاره به اهمیت بهسازی و توسعه شبکه برق برخی روستاها از جمله جراب، دهنو، مازی فرج، رستم بناری و …

حبیبی با اشاره به انتقال تیرهای برق به خیابان آزادی شهر داشمک گفت: با توجه به اینکه عملیات تخریب و بازگشایی این مسیر در حال انجام است، امید است در انتقال تیرهای برق خیابان آزادی تسریع شود.

مهرداد تابچنژاد رئیس شرکت توزیع نیروی برق شهرستان کوگیلویه در حاشیه بازدید از روستای گراب گفت: طرح بهسازی و توسعه شبکه برق ورودی دشموک (روستای گراب) در حال اجراست. .

رئیس شرکت توزیع برق شهرستان کهگیلوی افزود: اصلاح شبکه برق طبق قانون و شرایط کاری منوط به تخریب جاده و بازگشایی آن است.

تابچنژاد گفت: ابتدا باید تخریب و حریم خصوصی رعایت شود تا شرکت برق نسبت به طراحی شبکه برای طراحی، اصلاح و توسعه شبکه اقدام کند.

وی با بیان اینکه چون شبکه بدون تخریب و بازگشایی قابل طراحی و اجرا نیست، ابراز امیدواری کرد: در صورت بازگشایی راه، هفته آینده کارشناسان طراحی شبکه به منطقه اعزام و کار طراحی شبکه را انجام دهند و با توجه به اهمیت ساماندهی ورودی داشموک، طرح بهسازی شبکه در روستای جراب و ورودی داشموک در حال اجراست.

انتهای پیام/ ۸۲۰۲۷
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید