اجرای طرح افزایش تولید در ۲۱ هزار هکتار از اراضی دیم مازندران – خبرگزاری مهر ایران و جهانحسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۱ هزار هکتار از اراضی دیم مازندران تحت پوشش طرح جهش تولید قرار گرفته است، گفت: بسترهای مناسبی برای افزایش سطح و تنوع محصولات وجود دارد.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات و توانمندی ها برای اجرای بهینه طرح بسیج شد، تصریح کرد: خوشبختانه نتایج خوبی از طرح جهش تولید در دیم حاصل شد.

وی ادامه داد: طرح افزایش تولید در اراضی دیم با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در مزارع استانداری و با توجه به اقلیم و اقلیم خاص اجرا شد. گرفتن اراضی شیبدار مشکوک، زمینه اجرای طرح جهش تولید در اراضی دیم وجود دارد.

عنایتی با بیان اینکه طرح جهش تولید به خوبی در اراضی دیم استانداری اجرا شده است، تصریح کرد: کیفیت بذر، استفاده از ماشین آلات مکانیکی و شهری. گرفتن مدیریت مزرعه در افزایش تولید دیم موثر بوده است.

وی گفت: تمامی امکانات و توانمندی ها برای اجرای بهینه طرح در استانداری بسیج شده است.