ابراهیم رئیسی و کریستین امان پور. آیا رئیس جمهور ایران فقط به بازی در لیگ ۳ عادت کرده است؟
برخی از مسئولین ما عادت کرده اند که مجریان صدا و سیما فقط وقتی جلوی دوربین می روند روی صندلی جلوی آنها می نشینند. بنابراین ممکن است ترجیح دهند در لیگ دسته سوم یا حتی شاپ بازی کنند و ریسک بازی در لیگ های بین المللی و رویارویی با خبرنگارانی مانند کریستین امان پور را نداشته باشند.