آیا نشست ارزی در مرداماد / بازار ارز محدود است؟
بررسی ها حاکی از دور جدیدی از برخورد با سفته بازان، فروشندگان و خریداران ارز خارج از شبکه رسمی دلار است. همچنین دستگیری برخی افراد تحت عنوان دلال ارز نشان می دهد که در این زمینه از ابزارهای امنیتی استفاده شده است تا از حجم فروش غیرقانونی در این راستا کاسته شود.