آیا شستن زیاد صورت دلیل آکنه است؟
در دنیای غرب، به ندرت می توان فردی را پیدا کرد که قبلاً آکنه نداشته باشد. صرف نظر از نژاد، به نظر می رسد همه به این مشکل پوستی ناخوشایند تسلیم شده اند. این مشکل پوستی زمانی رخ می دهد که فولیکول های مو با چربی و سلول های مرده پوست مسدود می شوند. با وجود شیوع بین ۸۰ تا ۹۰ درصد آکنه در میان نوجوانان ساکن در کشورهای پیشرفته، ابتلا به این مشکل پوستی یکی از اتفاقات اجتناب ناپذیر زندگی است. آکنه نیمی از افراد را تا سن ۲۵ سالگی درگیر می کند.