آیا سیگارهای الکترونیکی ایمن هستند؟پروفسور بریتون پیش بینی می کند که در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده شاهد ابتلا به سرطان ریه، برونشیت مزمن و سایر بیماری های جدی ریوی به دلیل استفاده از VIP خواهیم بود. اما این اعداد به احتمال زیاد کم و بسیار کمتر از خطرات سلامتی سیگار است.