آیا زمین رایگان مشکل مسکن کارگران را حل می کند؟


مسکن کارگران یکی از دغدغه‌های جدی دولت است که مدت‌ها برای حل آن تلاش کرده اما نتیجه‌ای نداشته است. یکی از فعالان کارگری پیشنهاد می کند که مشکل مسکن کارگری را با ساخت مسکن ارزان از طریق تعاونی ها و اختصاص زمین رایگان حل کنیم.

آیا زمین رایگان مشکل مسکن کارگران را حل می کند؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.