آیا تا به حال به رستوران رفته اید؟ مشکلی وجود دارد؟!


عصر ایران – علی مطهری، فعال سیاسی و عضو سابق شورای اسلامی در توئیتی نوشت: برخی از دانشجویان دانشگاه شریف در حوادث اخیر امتحان بدی دادند و جدای از اعتراض به حق خود، توهین های بی ادبانه و شرم آور را هم دادند. در دهم مهریه ای که تا قبل از دانشگاه ندیده بودند، آبروی دانشجو را برده اند و اخیراً با اصرار بر اختلاط غذا، مفهوم مقدس آزادی برای آزادی حیوانات را تنزل داده است.

علی مطهری از معدود سیاستمدارانی است که نان روز را نمی خورد. این می تواند ازمواضع سیاسیاو در چند سال گذشته متوجه شد که او را در کنار مردم قرار داده است.مسائل فرهنگی رویکرد او بسیار بسته است و این را می توان از قسمت آخر توییت جدید او فهمید. البته اینکه او بدون نگرانی از قضاوت در هرج و مرج کنونی موضع خود را به وضوح بیان کرد، بسیار ارزشمند است. “اعتبار«این بسیار ارجمندتر از همرنگ بودن با نمازگزاران است».حرفه محبوب” او هست.

انتقاد از توئیت علی مطهری: آیا تا به حال رستوران رفته اید؟  مشکلی وجود دارد؟!

اما دو نکته دیگر درباره توئیت علی مطهری می توان گفت:

۱ – انتقاد او از قسم خوردن برخی از دانش آموزان را شامل می شود. البته وسط دعوا آب نبات نمی دهند، سر می دهند فحاشی جنسیبالاتر از شأن است. خشم انباشته دانش آموزان و البته دیگران قطعا قابل درک است اما در جامعه ای که از لوتی تا لات در دعواهایشان اگر در حضور خانم ها توهین جنسی نکنند واقعا زشت و ناپسند است. این کشور خواسته های خود را نه با شعارهای سیاسی، بلکه در قالب توهین بیان کنید.

این فحاشی های جنسی البته بیش از هر چیز تندروهای دانشجویی ستیز را راضی می کند تا بهانه ای برای آزار و اذیت دانش آموزان داشته باشند و با رنگ دادن به این سخنان سخیف، مطالبات واقعی دانشجویان را به حاشیه برانند. ای طلبه دانا چرا چنین بهانه ای به امثال رسایی و شریعتمداری و امثال آن می دهد؟ وقتی چیزی به نام آزادی این وسط وجود دارد، چرا محل را با فحش هایی که در فرهنگ خانواده های ایرانی از جمله خانواده های همان دانش آموزان نیست، آلوده می کنیم؟

۲ – اما اصرار به مخلوط کردن غذا”مفهوم مقدس آزادی“به من”آزادی حیواناترو به زوال است و ریشه در همان نگاه بسته فرهنگی دارد که قبلاً به آن اشاره کردیم.

از آقای علی مطهری می پرسیم که زن و مرد در یک سفره خانه غذا می خورند، چه مفهوم حیوانی است که آزادی را به آزادی حیوان تقلیل می دهد؟
آیا تا به حال وارد شده اید رستوران های ایرانی (که مونث است – مذکر نیست) نخوردی؟ آیا مفهوم حیوانی خاصی وجود داشت؟ مشکلی وجود دارد؟
نمی تواند از زیارت و چهل رژه تا لایه های و آزمایشگاه های دانشگاه مشکلی نیست مختلط بله، اما وقتی صحبت از غذاخوری دانشگاه می شود، یکدفعه خوابشان می برد! اگر توالت یا چرخه آب باید از هم جدا شوند؟!

دانشجویان می توانند ۲۳ ساعت و نیم دیگر با هم بمانند، به استثنای نیم ساعت غذا خوردن در کافه تریا دانشگاه. پس هر فکر و خیالی در مورد رابطه آنها دارید، نگران آن نیم ساعت نباشید و به خواسته آنها احترام بگذارید. باید جنجال پیش بیاد؟!