آیا ایران در سه سال آینده سازنده هواپیما می شود؟


و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در تازه ترین اظهارات خود مدعی شد اولین هواپیمای ایرانی تا ۳۶ ماه آینده رونمایی می شود. این پروژه ای است که کارشناسان چندان به آن خوشبین نیستند.

آیا ایران در سه سال آینده سازنده هواپیما می شود؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.