آقایانی که قانون وضع می کنند، در خوزستان قانونی نیست؟ سه مدیر دولتی می گویند ساخت پروژه نفتی در نزدیکی تالاب شادگان مجاز نیست. چرا نمی ایستی؟ (فیلم)


کیفیت پایین

کیفیت خوب

عصر ایران حسن ظهوری سه مدیر دولتی به صراحت گفتند که احداث پروژه نفتی به نام پتروبایش ملت تمامی مجوزهای لازم از جمله تاییدیه زیست محیطی برای احداث در کنار دریاچه شادگان را ندارد. بنابراین این پروژه هنوز قراردادی ندارد که بتواند فعالیت های عمرانی انجام دهد.

مدیر منابع طبیعی استان خوزستان گفت: از راه اندازی این پروژه شکایتی مطرح شد اما هنوز به شکایت این مدیریت دولتی رسیدگی نشده است. همچنین گزارش هایی حاکی از حمایت برخی مقامات منطقه ای از ساخت این پروژه بود.

طبق قانون، احداث هر پروژه عمرانی در مجاورت تالاب شادگان نیاز به تایید سازمان محیط زیست دارد. اما این پروژه بدون تایید سازمان محیط زیست عمل می کند

برای آشنایی بیشتر با تخلف آشکار در استان خوزستان این گزارش را ببینید. تخلف اغلب مقامات منطقه چشمان خود را به روی او بسته اند.