آرشیو جنگ جهانی دوم (عکس)ماموران و منشی های FBI پرونده های موجود در آرشیو اسلحه خانه واشنگتن دی سی در سال ۱۹۴۵ را بررسی می کنند.در طول جنگ جهانی دوم بیش از ۲۳ میلیون کارت شخصی و بیش از ۱۰ میلیون پرونده اثر انگشت در این آرشیو جمع آوری شد. هر ماه حدود ۴۰۰۰۰۰ کارت جدید به آرشیو اضافه می شود.