«آبله میمون» به دردسری جدید تبدیل می‌شود؟گرچه موارد گزارش شده آبله میمون زیاد نیست و تا کنون جمعا ۶۸ مورد از جمله ۸ مورد در انگلیس و ۲۰ مورد در پرتغال شناسایی شده اما راه‌های انتقال ویروس آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.